Włoski tryb warunkowy czasu teraźniejszego i przeszłego.

Język włoski - tryb warunkowy czasu teraźniejszego i przeszłego.

 

 

 

Condizionale semplice e condizionale composto (passato).

 

                               Condizionale presente    

 

 temat  +  końcówka 
 futuro semplice = presente  -rei –resti  -rebbe –remmo –reste –rebbero

 

 

 

 Can-tare
 Cred-ere
 Fin-ire 
 canterei  crederei  finirei
 canteresti  crederesti  finiresti
 canterebbe  crederebbe  finirebbe
 canteremmo  crederemmo  finiremmo
 cantereste  credereste   finireste
 canterebbero  crederebbero  finirebbero

 


Użycie :
Condizionale czyli tryb warunkowy wyraża :

- chęą, życzenie, np.

 

Vorrei qualcosa da bere. Chciałbym coś do picia.

 

- prośbę, np.

 

Potresti aprire la finestrsa?  Mógłbyś otworzyą okno ?

 

- informację niepewną, niesprawdzoną (często w materiałach dziennikarskich), np.

 

I ladri sarebbero all’estero.  Złodzieje najprawdopodobniej są za granicą.

 

 

 

                     Condizionale passato (composto)

 

 Avere lub essere  +   participio pasato
 w condizionale presente

 

 

 

 finire   uscire
 avrei finito  sarei uscito/a
 avresti finito  saresti uscito/a
 avrebbe finito  sarebbe uscito/a
 avremmo finito  saremmo usciti/e
 avreste finito  sareste usciti/e
 avrebbero finito  sarebbero usiti/e

 

Różnica w użyciu trybów warunkowych polega na tym, że condizionale composto używa do czynności niezrealizowanej w przeszłości lub niemożliwej do zrealizowania w teraźniejszości lub przyszłości, np.

Io sarei andato con voi ma avevo molto lavoro. Poszedłbym z wami, ale miałem dużo pracy.