Włoski zaimki dopełnienia bliższego i dalszego.

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszegoPronomi personali diretti e indiretti.

   Pronomi personali diretti  Pronomi personali indiretti 
 Io   Mi  Mi
 Tu  Ti  Ti
 Lui  Lo  Gli
 Lei  la  Le
 Noi  Ci  Ci
 Voi  Vi  Vi
 Loro  Li  Gli
 Loro  Le  GliPronomi personali diretti to zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego. Zastepują wyraz, który w zdaniu jest dopełnieniem bliższym. Odpowiadaja na pytania chi? kto?, che cosa? co?

np.

- Claudia guarda il film. Claudia lo guarda. Claudia ogląda film. Claudia go ogląda.
   Il film został zastapiony przez lo.
Io aspetto Paola e Barbara. Io le aspetto. Czekam na Paolę i Barbarę. Czekam  na nie.
  (uwaga! Czasownik „aspettare”  wprowadza dopełnienie bliższe -  aspettare quqlcuno)


Mirella chiama la madre.  Mirella la chiama.
 
Noi abbiamo accompagnato le signore.  Noi le abbiamo accompagnate.
 
Incontrate Roberto alle dieci? Alle dieci lo incontrate?

Pronomi personali indiretti to zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dlaszego. Zastępują wyraz, który w zdaniu jest dopełnieniem bliższym. Odpowiadają na pytania a chi? komu?
a che cosa? czemu?, np.

 

 Che cosa abbiamo regalato a Stefano?   Che cosa gli abbiamo regalato?
 Co daliśmy Stafanowi?  Co daliśmy jemu?
   
 Scrivi agli amici spesso?  Si, gli scrivo spesso.
 Piszesz często do przyjaciół ?  Tak, piszę do nich często.
   
 Voi portate un regalo alla signora ?  Si, le portiamo.
 Zanosicie pani prezent ?  Tak, zanosimy jej.