Włoski czas przyszły, Futuro semplice, czas przyszly włoskiego

Czas przyszły włoskiego - Futuro semplice.

 

 essere  avere  passare  leggere  sentire
 saro  avro  passero  leggero  sentiro
 sarai  avrai  passerai  leggerai  sentirai
 sara  avra  pasera  leggera  sentira
 saremo  avremo  paaeremo  leggeremo  sentiremo
 sarete  avrete  passerete  leggerete  sentirete
 saranno  avranno  passeranno  leggeranno  sentiranno

 


Futuro semplice wyraża :

1) czynnośą, która będzie miała miejsce w przyszłości bliższej lub dalszej,

np.
Fra due giorni saremo a Padova. Za dwa dni będziemy w Padwie.

2) wątpliwośą, niepewnośą, przybliżenie (odnoszące się do teraźniejszości),

np.
Dove sara il libro? Gdzie może byą ksiązka?
Loro avranno 50 anni. Oni mają z pięądziesiąt lat. (Przypuszczlnie maja około 50 lat.)