Czas imperfetto, włoski, Czas przeszły niedokonany.

Włoski czas przeszły niedokonany - Czas imperfetto - L’imperfetto.


Jest to czas przeszły prosty (składa się tylko z jednego wyrazu).

Do tematu bezokolicznika należy dodaą odpowiednie końcówki.

 

   and-are  rid-ere   patr-ire
 Io  and-avo  rid-evo  part-ivo
 Tu  and-avi  rid-evi  part-ivi
 Lui  and-ava  rid-eva  part-iva
 Lei  and-ava  rid-eva  part-iva
 Noi  and-avamo  rid-evamo  part-ivamo
 Voi  and-avate  rid-evate  part-ivate
 Loro  and-avano  rid-evano  part-ivano

Czasu imperfetto używa się :

1) do wyrażenia czynności  niedokonanej

np.
Il bambino aveva molto fame.  Dziecko było bardzo głodne.

2) jako opis czynności powtarzającej się

np.
Da ragazzo andavo spesso al mare. Jak byłem chłopcem jeździłem często nad morze.

3) w opisach (np. cech fizycznych, przyrody, krajobrazu)

np.
Era molto bella. Sembrava felice. Była bardzo ładna. Wydawała się byą szczęśliwą.

4) jako tło danego wydarzenia (wyrażonego w passato prossimo),

np.
Pioveva quando sono uscita dal lavoro. Padało, kiedy wyszłam z pracy.

5) do opisania dwóch lub kilku czynności dziejących się równolegle w przeszłości

np.
Guradavo la TV e mangiavo la cena. Oglądałem telewizję i jadłem obiad.