Włoski passato prossimo, czas przeszły dokonany.

Passato prossimo - Czas przeszły dokonany języka włoskiego

 

Pasato prossimi składa się z czasownika posiłkowego essere lub avere odmienionego w czasie teraźniejszym i partcipio passato.
Participio passato tworzy się regularnie od czasowników I, II i III grupy.

 

         essere          
             +    participio passato  
         avere          

 

 

 

 Czasownik  Participio passato  Esempio
 -are  comprare  compr-ato  Ho comprato un libro.
 Kupiłem książkę.
 -ere  vendere  ven-uto  Lei ha venduto la casa.
 Ona sprzedała dom.
 -ire  partire  part-ito  Siamo partiti ieri.
 Wyjechaliśmy wczoraj.

 

 

 

Esempio :
Io ho cantato, tu hai cantato, lui/lei ha cantato,noi  abbiamo cantato,voi  avete cantato, loro hanno cantato.

Wiele czasowników tworzy participio passato nieregularnie. Oto kilka przykładów:

Participi passati irregolari

 

 aprire  aperto  fare  fatto
 offrire  oferto  scrivere  scritto
 essere  stato  dire  detto
 esendere  sceso  chiudere  chiuso 

 

Z essere odmieniają się czasowniki oznaczające ruch

 

np.

 

andare (iśą, jechac), partire (wyjeżdżaą), sortire (wychodzią).
nascere (urodzic się), morire (unieraą), uscire (wychodzią).

Passato prossimo z czasownikiem posiłkowym essere uzgadnia się zawsze w liczbie mnogiej :

 

Marco e Antonio sono andat-i in piscina. Marco i Antonio poszli do kina.
Loro sono stat-e a casa. One zostały w domu.
Antonio e Maria sono usciti alle 6.  Antonio i Maria wyszli o 6.
Le ragazze sono state in ristorante.  Dziewczęta były w restauracji.

W liczbie pojedynczej tylko wtedy, kiedy wykonawca czynności jest w rodzaju żeńskim

 

np.
Mia sorella e partita stamattina.   Moja siostra wyjechała dziś rano.

Użycie :
Czas dokonany, który wyraża czynnośą, która miała miejsce w przeszłości zarówno bliskiej, dalekiej jak i trudnej do określenia

 

np.
Ieri sera abbiamo cenato da Marco. Wczoraj wieczorem jedliśmy kolacje u Marka.
Lui ha guardato un film di Fellini. On obejrzał film Felliniego.
Loro sono ritornati da Roma 20 anni fa. Wrócili z Rzymu 20 lat temu.