Stare facendo, jezyk włoski konstrukcja stare facendo

Gramatyka włoska - konstrukcja stare facendo

 

Konstrukcja  stare facendo używana jest do opisania czynności, która dzieje się dokładnie  momencie mówienia.
Składa się z czasownika stare odmienionego w czasie teraźniejszym i czasownika w odpowiedniej formie (gerundium).  
Gerundium tworzy się do poprzez dodanie odpowiednich końcówek, np.

 

 

 

 grupa  końcówka  przykład  
 I grupa  - are   ando  anando
 comprando
 guardando
 II grupa  - ere  endo  vincendo
 III grupa - ire  prendendo

 

Oto przykładowa odmiana: 

 

 Io sto anando    Sto facendo  
 Tu stai anando  Stai facendo
 Lui sta andando  Sta facendo
 Lui sta andando  Sta facendo
 Noi stiamo andando  Stiamo facendo
 Voi state andando  State facendo
 Loro stanno andando  Stanno facendo

 

Przykłady użycia:

Cosa stai facendo?   Co robisz (w tej chwili)?

 

Sto preparando la cena.  Przygotowuję kolację.

Sto parlando italiano. Taraz mówię po włosku.