Czasowniki niemieckie, czasy niemieckie, jezyk niemiecki czasy

Czasowniki niemieckie :

 

1. Czas teraźniejszyPräsens

a) Czasowniki modalne

b) odmiana czasowników posiłkowych: haben, sein, werden

c) Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźnijeszym – Präsens

czytaj więcej ... czas traźniejszy

 

2. Odmiana czasowników słabych regularnych w czasie przeszłymImperfekt

Czas ten używany jest najczęściej w opowiadaniach, relacjach.

czytaj więcej ... odmiana czasowników

 

3. Czas przeszły pierwszy złożonyPerfekt czasowników słabych regularnych

Obok czasu teraźniejszego „Präsens“ jest do czas najczęściej używany.

czytaj więcej ...  czas przeszły złożony

 

4. Czas zaprzeszłyPlusquamperfekt

Czas ten stosowany jest rzadziej, najczęściej w połączeniu z czasem Imperfekta w zdaniach złożonych.

czytaj więcej ... czas zaprzeszły

 

5. Czas przyszłyFutur I (wszystkich czasowników)

Czas ten wyraża przyszłośą. Coraz częściej zastępowany jest czasem Präsens.

czytaj więcej ...  czas przyszły I

 

6. Czas przyszłyFutur II

Czas ten stosowany jest dla wyrażenia przekonania, że dana czynnośą zakończyła się w przyszłości (czynnośą o której mówimy właśnie się zakończyła).

czytaj więcej ... czas przyszły II

 

7. Następstwo czasówConsecutio Temporum

W języku niemieckim nie ma dowolności łączenia w jednej wypowiedzi różnych czasów.

czytaj więcej ... następstwo czasów

 

8. ImiesłowyPartizipien

W j. niemieckim są dwa imiesłowy: imiesłów czasu teraźniejszego Partizip I, imiesłów czasu przeszłego Partizip II.

czytaj więcej ... imiesłowy

 

9. Czasowniki złożone rozdzielnietrennbarzusammengesetzte Verben

czytaj więcej ...  czasowniki rozdzielnie złożone

 

10. Czasowniki nierozdzielnie złożoneuntrennbarzusammengesetzte Verben

czytaj więcej ...  czasowniki nierozdzielnie złożone

 

11. Bezokoliczniki z „zu” i bez „zu”Infinitiv mit und ohne „zu”

czytaj więcej ... bezokolocznik

 

12. Strona biernaPassiv

Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki z dopełnieniem w 4 przypadku. Czasowniki modalne nie tworzą strony biernej.

czytaj więcej ... strona bierna

 

13. Tryb rozkazujacyImperativ

Formę Imperativ czasowników regularnych tworzy sie przez dodanie do tematu czasownika końcówki „-e“ w l. poj. oraz „-t” w l. mn. oraz opuszczenie zaimka osobowego.

 czytaj więcej ... tryb rozkazujący

 

14. Tryb przypuszczającyKonjunktiv

Rozróżnia się dwie formy trybu przypuszczającego: Konjunktiv I i Konjunktiv II.

a) Konjunkitv I jest pojęciem ogólnym dla Konjunktiv Präsens, Perfekt i Futur.

b) Konjunktiv II – obejmuje Konjunkitv Imperfekta i Konjunktiv Plusquamperfekt

c) Konditional – tryb warunkowy

 czytaj więcej ... tryb przypuszczający