Niemiecki przyimek, gramatyka niemiecka przyimek, niemiecki, niemieckiego

PRZYIMEKPRÄPOSITION

1.Przyimki z 3 przypadkiem (Dativ): aus, bei, mit, nach, von, zu, gegenüber, seit.

2.Przyimki z 4 przypadkiem (Akkusativ): durch, entlang, ohne, für, um, gegen.

3.Przyimki z 2 przypadkiem (Genitiv): wegen, während, statt, anstatt, trotz.

4.Przyimki z 3 i 4 przypadkiem: an, auf, in, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen.

 

Przyimki te łączą się z 3 przypadkiem, gdy stawiamy pytanie:
wo?” – gdzie?  lub „wann?” – kiedy?

Wo liegt meine Tasche? Gdzie leży moja torba?; Wann kommt sie? Kiedy ona przyjdzie?

Er kommt am Donnerstag. On przyjdzie w czwartek.
Z 4 przypadkiem łączą się wówczas, gdy stawiamy pytanie: „wohin?” – dokąd?

Wohin legst du mein Bleistift? Dokąd kładziesz mój ołówek?

Ich lege ihn auf den Schreibtisch. Kładę go na biurko.