Niemiecki, stopniowanie przysłówka, niemieckiego, język niemiecki stopniowanie

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKAKOMPARATION DES ADVERBS

 

Różnica między stopniowaniem przymiotnika i przysłówka istnieje tylko w stopniu najwyższym „–am\" i końcówką  „-sten”.

Positiv            Komparativ           Superlativ
 billig                  billiger                 am billigsten
schön                schöner               am schönsten
gern                  lieber                  am liebsten
gut                   besser                 am besten
bald                  eher                    am ehesten
oft                   öfter / häufiger      am häufigsten