Przymiotnik niemiecki, deklinacja, odmiana przymiotnika, stopniowanie przymiotników

PRZYMIOTNIK DAS ADJEKTIV

1. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonymAdjektivdeklination mit bestimmtem Artikel

 

  liczba pojedyńcza              liczba mnoga

rodzaj męski
1. der junge Mann             die jungen Männer
2. des jungen Mannes        der jungen Männer
3. dem jungen Mann          den jungen Männern
4. den jungen Mann          die jungen Männer

rodzaj żeński
1. die kluge Frau            die klugen Frauen
2. der klugen Frau          der klugen Frauen
3. der klugen Frau          den klugen Frauen
4. die kluge Frau            die klugen Frauen

rodzaj nijaki
1. das neue Buch            die neuen Bücher
2. des neuen Buches        der neuen Bücher
3. dem neuen Buch        den neuen Bücher
4. das neue Buch            die neuen Bücher

Wg tej deklinacji odmieniaą się będą przymiotniki z rzeczownikiem poprzedzone zamiast rodzajnika zaimkiem: dieser, jeder, jener, mancher, welcher, solcher, derselbe, derjenige, beide, alle.

2. Deklinacja przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonymAdjektivdeklination mit unbestimmtem Artikel.

Wg tej deklinacji odmieniaą można tylko rzeczowniki z przymiotnikiem w l. pojedyńczej, gdyż w l. mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje.
            r. męski                        r. żeński                     r. nijaki
1. ein junger Mann                eine kluge Frau           ein neues Buch
2. eines jungen Mannes         einer klugen Frau        eines neuen Buches
3. einem jungen Mann          einer klugen Frau         einem neuen Buch
4. einen jungen Mann           eine kluge Frau            ein neues Buch

Przymiotniki poprzedzone zamiast rodzajnika zaimkiem dzierżawczym lub nieokreślonym „kein“ odmieniają sie w l. poj. tak jak z rodzajnikiem nieokreślonym, zaś w l. mnogiej tak, jak z rodzajnikiem określonym.

3. Odmiana przymiotnika bez rodzajnikaAdjektivdeklination ohne Artikel

l. pojedyńcza
      r. męski                    r. żeński                  r. nijaki
1. junger Mann               kluge Frau             neues Buch
2. jungen Mannes            kluger Frau            neuen Buches
3. jungem Mann              kluger Frau            neuem Buch
4. jungen Mann              kluge Frau              neues Buch

l. mnoga
1. gute Männer               kluge Frauen             neue Bücher
2. guter Männer              kluger Frauen            neuer Bücher
3. guten Männer             klugen Frauen            neuen Bücher
4. gute Männer               kluge Frauen             neue Bücher

4. Stopniowanie przymiotnikówKomparation der Adjektive

Stopień równy – Positiv – brak końcówki – spójnik”so…wie”

Stopień wyższy – Komparativ – końcówka „-er” – spójnik „als”

Stopień najwyższy – Superlativ – końcówka „-est, -st” – przyimek „von”

Przymiotniki jednosylabowe z samogłoską „a”, „o”, „u” otrzymują przeważnie przegłos.

Np. Positiv        Komparativ        Superlativ
       schnell        schneller        der, die, das schnellste
       neu            neuer            der, die, das neueste

Przymiotniki stopniowane nieregularnie:

  gut            besser             der, die, das beste
  viel            mehr               der, die, das meiste
  hoch          höher              der, die, das höchste
  nah            näher              der, die, das nächste
wenig            weniger          der, die, das wenigste
wenig            minder            der, die, das mindeste

Przymiotnik w stopniu wyższym lub najwyższym użyty jako przydawka odmienia się jak przymiotnik w stopniu równym.