Język niemiecki rodzajniki, rodzajnik określony i nieokreślony niemiecki

RODZAJNIK – DER ARTIKEL

 

1. Rodzajnik nieokreślony (der unbestimmte Artikel) – ein, eine, ein

Używany jest:

-) przed rzeczownikami bliżej nie znanymi:

Hier ist ein Restaurant  (Tutaj jest restauracja)

-) przed rzeczownikami w funkcji orzecznika:

Die Tulpe ist eine Blume. (Tulipan jest kwiatem).

-) przed rzeczownikami poprzedzonymi wyrażeniem „es gibt“ (po tym wyrażeniu rzeczownik występuje w IV przypadku):

Es gibt hier einen Tisch.

-) w porównaniach:

Er schreibt wie ein Dichter.

Rodzajnik nieokreślony nie posiada liczby mnogiej.

 

2. Rodzajnik określony (der bestimmte Artikel) – der, die, das

Używany jest:

-) przed rzeczownikami określającymi osoby lub rzeczy bliżej znane:

Das Mädchen ist 10 Jahre alt.

-) przed nazwami krajów w rodzaju męskim, żeńskim lub występującymi tylko w liczbie mnogiej:

die Schweiz, die Türkei, die Ukraine, der Sudan, der Irak, die Niederlande, die Vereinigten Staaten

-) przed nazwami miast, państw, części świata i nazwiskami, jeśli poprzedzone są przydawka przymiotnikową:

Er möchte das schöne Italien kennenlernen.

-) przed nazwami gór, rzek i mórz:

Die Weichsel und die Oder sind die längsten Flüsse Polens.

-) przed rzeczownikami uważanymi za jedyne na świecie:

die Welt, die Luft, die Sonne, der Mond

 

3. Odmiana rodzajników

 Singular – liczba pojedyńcza  Plural – liczba mnoga
   r. męski (m)  r. żeński (f)  r. nijaki (n)  die
 1.  der / ein   die / eine   das / ein   der
 2.  des / eines  der / einer   des / eines   den
 3.  dem / einem  der / einer    dem / einem  die

 

Rodzajnik opuszcza się:

-) przed imionami, nazwiskami, nazwami miast, krajów i części świata:

Berlin ist Hauptstadt Deutschlands. Peter und Uwe gehenn ins Kino.

-) przy rzeczownikach będących nazwami ogólnymi:

Ich trinke gern Bier. Der Ring ist aus Gold. Ich kaufe Fleisch. Wein ist ein Getränk.

-) po wyrazach określających ciężar, miarę, ilośą:

Sie kauft eine Flasche Wein.

-) przy rzeczownikach z zaimkami:

mein Sohn, meine Tochter

-) przy rzeczownikach z przysłówkami „viel”, „wenig”:

Ich habe viel Zeit. Ich habe wenig Geld. Man soll viel Sport treiben.

-) przy rzeczownikach z liczebnikami głównymi:

Dort stehen 4 Tische. Er hat 2 Autos.