Czas przyszły Futur II,das ii,futur 2,infinitiv ii,konjuktiv ii,konjunktiv ii

Czas przyszłyFutur II


Futur II = werden                     +         Infinitiv II Aktiv
ma znaczenie tylko gramatyczne              posiada znaczenie leksykalne
stoi w miejscu orzeczenia                        stoi na końcu zdania
odmienia się w czasie Präsens                   jest formą nieodmienną

Np. Ihr werdet das bestimmt gelert haben. (Na pewno sie tego nauczycie)
Er wird sicher schon das Zimmer aufgeräumt haben.(On już na pewno sprzątnął dom)

Czas ten stosowany jest dla wyrażenia przekonania, że dana czynnością zakończyła się w przyszłości (czynnością o której mówimy właśnie się zakończyła).