Niemiecki czas teraźniejszy, czasowniki modalne jezyk niemiecki, odmiana czasowników

Czas teraźniejszyPräsens

a) Czasowniki modalne
können – móc, umieją
sollen – móc w znaczeniu powinno się
müssen - musieć
dürfen – móc w znaczeniu mieć pozwolenie
wollen - chcieć
mögen – lubią

 

Czasownik „mögen” znaczy „lubią”. Używana powszechnie forma „möchte“ (tryb przypuszczający) – oznacza „chcieć” w łagodnej formie (chciałbym). Wszystkie te czasowniki należą do nieregularnych. W zdaniu łącza się z bezokolicznikiem i jako odmienna częśą orzeczenia zajmują jego miejsce (orzeczenie w zdaniu orzekającym jest zawsze na 2 miejscu).

Np. Ich kann nicht ins Theater gehen.
Er soll das Zimmer aufräumen.
Du darfst das machen.

Odmiana czasowników modalnych i czasownika „wissen“, (czasownik mögen podany jest również w formie möchte – chciałbym.


l.pojedyńcza
ich kann, soll, muss, darf, will, mag (möchte), weiß
du kannst, sollst, musst, darfst, willst, magst (möchtest), weißt
er/sie/es kann, soll, muss, darf, will, mag (möchte), weiß


l. mnoga
wir können, sollen, müssen, dürfen, wollen, mögen (möchten), wissen
ihr könnt, sollt, müsst, dürft, wollt, mögt (möchtet), wisst
sie/Sie können, sollen, müssen, dürfen, wollen, mögen (möchten), wissen

b) odmiana czasowników posiłkowych: haben, sein, werden
l.pojedyńcza                                  l. mnoga
ich habe, bin, werde                 wir haben, sind, werden
du hast, bist, wirst                    ihr habt, seid, werdet
er/sie/es hat, ist, wird                sie / Sie haben, sind, werden

Czasowniki posiłkowe stosowane są przy tworzeniu czasów złożonych. Zachowują wówczas tylko swoje znaczenie gramatyczne (nie tłumaczy się ich), a w zdaniu stoją w miejscu orzeczenia.

Np. Ich habe heute das Auto gekauftKupiłem dzisiaj samochód.
Du bist in die Schule gegengenPoszedłeś dzisiaj do szkoły.
Sie wird zu uns kommenOna do nas przyjdzie.

c) Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszymPräsens
Tworząc formy koniugacyjne czasowników regularnych należy odrzucić od formy bezokolicznikowej właściwą jej końcówkę – en i dodają odpowiednie końcówki osobowe. Przy czasownikach nieregularnych zachodzą również zmiany w temacie. Z wyjątkiem czasownika „sein” nieregularnością dotyczy tylko l. pojedynczej.

Końcówki czasownika regularnego w czasie teraźniejszym – Präsens
ich – e        ich mache              wir – en    wir machen
du – st        du machst             ihr – t        ihr macht
er/sie/es –t    er/sie/es macht    sie/Sie – en    sie/Sie machen

Jeśli temat czasownika kończy się spółgłoską „t“ lub „d“ przed końcówką 2 i 3 osoby l. poj. i 2 os. l. mnogiej należy wstawią „e”.
Np. arbeiten – pracowała, du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet