Odmiana czasowników słabych regularnych w czasie przeszłym

Odmiana czasowników słabych regularnych w czasie przeszłymImperfekt.

Czas ten używany jest najczęściej w opowiadaniach, relacjach. Tworzy się go poprzez dodanie do tematu czasownika końcówki „-te” oraz w 2 os. l. poj. i wszystkich osobach l. mnogiej końcówek osobowych.

l.poj                  l.mn
1 – te            -te + n        ich kaufte                   wir kauften
2. –te + -st     -te + t        du kauftest                 ihr kauftet
3. –te            -te + n        er / sie / es kaufte        sie / Sie kauften