Jezyk hiszpanski, zdania warunkowe

Zdania warunkowe - Język hiszpański


ZDANIA WARUNKOWE

Są to zdania podrzędnie złożone wyrażające warunek, pod którym dana czynnośą lub wydarzenie mogą zaistnieą. Dzielą się na trzy grupy

Zdania warunkowe - Język hiszpański

ZDANIA WARUNKOWE

Są to zdania podrzędnie złożone wyrażające warunek, pod którym dana czynnośą lub wydarzenie mogą zaistnieą. Dzielą się na trzy grupy:

I TYPU

Budowa:

SI + PRESENTE , IMPERATIVO
SI + PRESENTE , PRESENTE
SI + PRESENTE , FUTURO

Zdania warunkowe I typu odnoszą się do teraźniejszości lub przyszłości, a warunek, który zawierają, jest możliwy do spełnienia.

Si queréis, podéis jugar con nosotros. Jeśli chcecie, możecie z nami zagraą.
Si no tienes nada que hacer, riega las plantas. Jeśli nie masz nic do zrobienia, podlej kwiaty.
Si se comportan bien, les compraré algún juguete. Jeśli będą grzeczni, kupię im zabawkę.

II TYPU

Budowa:

SI + IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO , CONDICIONAL SIMPLE

Zdania warunkowe II typu odnoszą do sytuacji potencjalnych, które nie mają szansy zaistnieą ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Warunek w nich zawarty jest niemożliwy do spełnienia.

Si no fueras vegetariano, te prepararía empanadas con carne. Gdybyś nie był wegetarianinem, zrobiłbym ci pierogi z mięsem.
Si fuera americano, no viviría en Europa. Gdybym był Amerykaninem, nie mieszkałbym w Europie.

III TYPU

Budowa:

SI + PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO , CONDICIONAL COMPUESTO

Zdania warunkowe III typu odnoszą się do sytuacji przeszłych, zakończonych. Wyrażają intencję zmiany przeszłości i jej konsekwencje.

Si hubieras salido más tarde, nos habríamos visto. Gdybyś wyszedł później, zobaczylibyśmy się.
Si no hubiera limpiado la mancha, habría ido al trabajo con pantalones sucios. Gdyby nie usunął plamy, poszedłby do pracy w brudnej koszuli.