Czas zaprzeszły trybu łączącego

PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO - Czas zaprzeszły trybu łączącego

 

Używany:

W zdaniach warunkowych III typu

PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO - Czas zaprzeszły trybu łączącego

Budowa:

Pluscuamperfecto de Subjuntivo to czas złożony. Tworzy się go przy pomocy czasownika posiłkowego \"haber\" w odpowiedniej formie i Participio.

 
 I Koniugacja (ganar)II i III Koniugacja (perder)
Yo Hubiera ganado Hubiera perdido
Hubieras ganado Hubieras perdido
Él/Ella Hubiera ganado Hubiera perdido
Nosotros Hubiéramos ganado Hubiéramos perdido
Vosotros Hubierais ganado Hubierais perdido
Ellos/Ellas Hubieran ganado Hubieran perdido

Używany:

W zdaniach warunkowych III typu

Si la policía hubiera venido, el ladrón no habría huido. Gdyby przyjechała policja, złodziej by nie uciekł.