Czas przeszły niedokonany trybu łączącego

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO - Czas przeszły niedokonany trybu łączącego

Używany:
w zdaniach warunkowych II typu, po \\\"como si\\\"
w zdaniach, które wymagają użycia trybu Subjuntivo i opisują czynność przeszłą,
w żaden sposób nie związaną z teraźniejszośćią

 

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO - Czas przeszły niedokonany trybu łączącego

Budowa:

Podstawą do budowy tego czasu jest temat czasownika w III osobie liczby mnogiej w Indefinido, np:
Tener => tuvieron => tuv-
Matar => mataron => mat-

 
 I koniugacja (llevar)II i III koniugacja (escribir)
Yo Llev-ara / llev-ase Escrib-iera / escrib-iese
Llev-aras / llev-ases Escrib-ieras / escrib-ieses
Él/Ella Llev-ara / llev-ase Escrib-iera / escrib-iese
Nosotros Llev-??ramos / llev-??semos Escrib-i??ramos / escrib-isemos
Vosotros Llev-arais / llev-aseis Escrib-ierais / escrib-ieseis
Ellos/Ellas Llev-aran / llev-asen Escrib-ieran / escrib-iesen

Używany:

W zdaniach warunkowych II typu

Si tuvieras ganas, podr?­as ir con nosotros a la playa. Gdybyś miał ochotę, mógłbyś iść z nami na plażę.

W zdaniach, które wymagają użycia trybu Subjuntivo i opisują czynność przeszłą, w żaden sposób nie związaną z teraźniejszośćią

Era importante que entraramos a las ocho. Ważne było, żebyśmy weszli o ósmej.

Po como si

Me mira como si fuera loco. Patrzy na mnie, jakbym był szalony.
Nos tratan como si no supiramos que hacer. Traktują nas, jakbyśmy nie wiedzieli, co robić.