Hiszpański Tryb łączący, PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Hiszpański Tryb łączący - PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Używany: w zdaniach wyrażających niepewnośą lub możliwośą, w zdaniach wyrażających życzenie,w zdaniach wyrażających uczucia,
zawsze po następujących wyrażeniach: no creo que..., no pienso que..., es posible que..., es normal que..., para que..., etc.


Hiszpański Tryb łączący - PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Budowa:

Podstawą dla trybu Subjuntivo jest temat czasownika w I osobie Presente, np:
Tener => tengo => teng-
Comer => como => com-

 
 I koniugacja (manejar)II i III koniugacja (imprimir)
Yo Manej-e Imprim-a
Manej-es Imprim-as
Él/Ella Manej-e Imprim-a
Nosotros Mane-emos Imprim-amos
Vosotros Manej-éis Imprim-áis
Ellos/Ellas Manej-en Imprim-an

Używany:

W zdaniach wyrażających niepewnośą lub możliwośą

Es posible que nieve. Możliwe, że będzie padał śnieg.
Sospecho que no se pueda pasar por allí. Podejrzewam, że tamtędy nie da się przejśą.

W zdaniach wyrażających życzenie

Quiero que leas este libro. Chcę, żebyś przeczytał tę książkę.
Os deseamos que seáis felices. ??yczymy wam, żebyście byli szczęśliwi.

W zdaniach wyrażających uczucia

Me da pena que no quieran quedarse. Przykro mi, że nie chcą zostaą.
Me alegra que quieras participar en el evento. Cieszy mnie, że chcesz uczestniczyą w tym wydarzeniu.

Po ojalá (oby) i quizás (byą może)

!Ojalá haga sol manana! Oby jutro świeciło słońce!
Quizás vuelvan a tiempo. Może wrócą na czas.

Zawsze po następujących wyrażeniach: no creo que..., no pienso que..., es posible que..., es normal que..., para que..., etc.

Te lo digo para que sepas comportarte. Mówię ci o tym, żebyś wiedział, jak się zachowaą.
Es increible que hable siete idiomas. To niesamowite, że mówi siedmioma językami.

W zdaniach podrzędnie złożonych, w których występuje słowo \'żeby\'

Le digo que lo lea otra vez. Mówię jej, żeby to przeczytała jeszcze raz.
Queremos que el mundo sea más seguro. Chcemy, żeby świat był bezpieczniejszy.

Po espero que..., quiero que..., prefiero que..., etc., jeśli po takim wyrażeniu w zdaniu zmienia się podmiot

Espero que tengas buen viaje. Mam nadzieję, że będziesz miał miłą podróż.
Prefiero que compréis piso en vez de chalet. Wolałbym, żebyście kupili mieszkanie zamiast domu.