Hiszpański, Tryb Warunkowy Języka hiszpańskiego, CONDICIONAL

Tryb Warunkowy Języka hiszpańskiego - CONDICIONAL

Używany: Do udzielania rad, do sugerowania określonych zachowań, w prośbach o przysługę

Tryb Warunkowy Języka hiszpańskiego - CONDICIONAL

 

Budowa:

Formą wyjściową jest bezokolicznik, do którego dołączamy końcówki.

 
 I, II i III koniugacja (mentir)
Yo Mentir-ía
Mentir-ías
Él/Ella Mentir-ía
Nosotros Mentir-íamos
Vosotros Mentir-íais
Ellos/Ellas Mentir-ían

Używany:
Do udzielania rad

Deberías descansar más. Powinieneś więcej odpoczywaą.

Do sugerowania określonych zachowań

Yo que tú no discutiría con ella. Na twoim miejscu nie kłóciłabym się z nią.

W prośbach o przysługę

Podrías prestarme €100? Mógłbyś pożyczyą mi €100?