Język hiszpański, Czas zaprzeszły, PLUSCUAMPERFECTO

Język hiszpański - Czas zaprzeszły - PLUSCUAMPERFECTO

Używany do wyrażenia zdarzenia wcześniejszego w stosunku do innej czynności przeszłej.
Habíamos comprado los billetes antes de que viniste. Kupiliśmy bilety zani przyszedłeś.

 

Język hiszpański - Czas zaprzeszły - PLUSCUAMPERFECTO

Budowa:

Jest to czas złożony, który tworzy się przy pomocy odpowiedniej formy czasownika posiłkowego \'haber\' i Participio czasownika głównego.

 
 I koniugacja (ganar)II i III koniugacja (perder)
Yo Había ganado Había perdido
Habías ganado Habías perdido
Él/Ella Había ganado Había perdido
Nosotros Habíamos ganado Habíamos perido
Vosotros Habíais ganado Habíais perdido
Ellos/Ellas Habían ganado Habían perdido

Używany do wyrażenia zdarzenia wcześniejszego w stosunku do innej czynności przeszłej.

Habíamos comprado los billetes antes de que viniste. Kupiliśmy bilety zani przyszedłeś.