Język hiszpański czas przyszły, Futuro

Język hiszpański czas przyszły - Futuro

Używany: Gdy mówi się o czynności, która dopiero będzie miała miejsce
Do wyrażenia czynności przyszłej z następującymi określeniami czasu:
luego (potem), mañana (jutro), más tarde (później), dentro de un año (za rok),
la semana que viene (w przyszłym tygodniu), etc.


Język hiszpański czas przyszły - Futuro

Budowa:

Formą wyjściową jest bezokolicznik.

 
 I, II i III koniugacja (mirar)
Yo Mirar-é
Mirar-ás
Él/Ella Mirar-á
Nosotros Mirar-emos
Vosotros Mirar-éis
Ellos/Ellas Mirar-án

Używany:

Gdy mówi się o czynności, która dopiero będzie miała miejsce

Ya te llamaré. Zadzwonię do ciebie.

Do wyrażenia czynności przyszłej z następującymi określeniami czasu:
luego (potem),
mañana (jutro),
más tarde (później),
dentro de un año (za rok),
la semana que viene (w przyszłym tygodniu), etc.

El próximo mes compraremos un coche. W przyszłym miesiącu kupimy samochód.

Do wyrażenia czynności, która zdarzy się w przyszłości można również używaą konstrukcji peryfrastycznej
IR A + INFINITIVO (bezokolicznik). Służy ona do opisywania czynności przyszłej:

Która jest zaplanowana

Mañana vas a encontrarte con el jefe, ¿verdad? Jutro masz się spotkaą z szefem, prawda?

Którą mamy zamiar wykonaą

Después de trabajo voy a hacer compras en el supermercado. Po pracy zrobię zakupy w supermarkecie.

Co do której mamy pewnośą, że się wydarzy

Hoy va a llover. Dziś będzie padać.