Język hiszpański czas przeszły niedokonany, IMPERFECTO

Jezyk hiszpanski czas przeszły niedokonany - IMPERFECTO

Używany: Do opisywania przeszłości i opowiadania o niej.
Do wyrażania czynności powtarzających się, zwyczajowych lub długotrwałych, które miały miejsce w przeszłości.
Gdy podajemy przyczynę innej czynności, która odbyła się w przeszłości.

 

Jezyk hiszpanski - czas przeszły niedokonany - IMPERFECTO

Budowa:

Formą wyjściową jest temat bezokolicznika.

 
 I koniugacja (contar)II i III koniugacja (seguir)
Yo Cont-aba Segu-ía
Cont-abas Segu-ías
Él/Ella Cont-aba Segu-ía
Nosotros Cont-ábamos Segu-íamos
Vosotros Cont-abais Segu-íais
Ellos/Ellas Cont-aban Segu-ían

Używany:
Do opisywania przeszłości i opowiadania o niej

Era un día soleado, pájaros cantaban, gente paseaba...
Był słoneczny dzień, ptaki śpiewały, ludzie spacerowali...

Do wyrażania czynności powtarzających się, zwyczajowych lub długotrwałych, które miały miejsce w przeszłości

Cuando niña, me gustaba jugar con los adultos. Gdy byłam mała, lubiłam bawią się z dorosłymi.

Gdy podajemy przyczynę innej czynności, która odbyła się w przeszłości

No vine a la fiesta porque tenía otros planes para el fin de semana.
Nie przyszedłem na przyjęcie, bo miałem inne plany na weekend.

Do wyrażenia czynności dłuższej (opisowej), gdy w tym samym czasie miały miejsce dwie czynności

Veíamos la tele cuando y nos interrumpiste. Oglądaliśmy telewizję i przeszkodziłeś nam.

Do wyrażania czynności przeszłej, która odbywała się w interesującym nas momencie,
używa się konstrukcji peryfrastycznej ESTAR + GERUNDIO w czasie Imperfecto.

A las ocho todavía estabáis durmiendo. O ósmej jeszcze spaliście.