Hiszpański czas przeszły prosty, INDEFINIDO

Hiszpański - czas przeszły prosty - INDEFINIDO.
Formą wyjściową do utworzenia czasu Indefinido jest temat czasownika w bezokoliczniku.
Używany: Do opisywania jednorazowych czynności, które miały miejsce w przeszłości.
Do wyrażania czynności przeszłych, całkowicie zakończonych.

 

Budowa:

Formą wyjściową do utworzenia czasu Indefinido jest temat czasownika w bezokoliczniku.

 
 I koniugacja (dejar)II i III koniugacja (salir)
Yo Dej-é Sal-í
Dej-aste Sal-iste
Él/Ella Dej-ó Sal-ió
Nosotros Dej-amos Sal-imos
Vosotros Dej-asteis Sal-isteis
Ellos/Ellas Dej-aron Sal-ieron

Używany:

Do opisywania jednorazowych czynności, które miały miejsce w przeszłości

Cogimos el autobús y fuimos a otro barrio. Złapaliśmy autobus i pojechaliśmy do innej dzielnicy.

Do wyrażania czynności przeszłych, całkowicie zakończonych

La mujr se sentó. Kobieta usiadła.

Do wyrażania przeszłych czynności i wydarzeń, którym towarzyszą wyrażenia

ayer (wczoraj)
anteayer (przedwczoraj)
anoche (ostatniej nocy)
el año pasado (w zeszłym roku)
la última semana (w tamtym tygodniu)
hace cuatro meses (cztery miesiące temu)
en 1980 (w 1980 r.), etc.

Anoche volvieron a casa muy tarde. Wrócili do domu późno w nocy.
Nos visitó anteayer. ¿Ya no recuerdas? Odwiedziła nas przedwczoraj. Już nie pamiętasz?

Gdy opisujemy poszczególne wydarzenia z czyjegoś życia

Elena se casó con Javier a los 20 años y dos años más tarde dión a luz a los mellizos.
Elena wzięła ślub z Javierem w wieku 20 lat y dwa lata później urodziła bliźnięta.

Do wyrażenia czynności krótszej, gdy w tym samym czasie miały miejsce dwie czynności

Escuchaba la música cuando sonó el teléfono. Słuchałem muzyki gdy zadzwonił telefon.
Entraron cuando estábamos comiendo. Weszli, gdy jedliśmy.