Rzeczowniki francuskie, przymiotniki francuski, stopniowanie przymiotników.

Język francuski rzeczowniki, przymiotniki, stopniowanie przymiotników.

W języku francuskim rzeczowniki i przymiotniki mają dwa rodzaje : męski i żeński.

 

Tworzenie rodzaju zeńskiego :

1. Rzeczowniki / przymiotniki męskie zakończone na e nieme nie zieniają formy w rodzaju żeńskim, zmienia się jedynie rodzajnik :

un élève – une élève,
uczeń – uczennica

un dentiste – une dentiste
dentysta - dentystka

un journaliste – une journaliste,
dziennikarz - dziennikarka

un médecin – une médecin,
lekarz - lekarka

un partenaire – une partenaire
partner - partnerka

2. Rzeczowniki/przymiotniki męskie zakończone na wymawianą samogłoskę  w rodzaju żeńskim przyjmują końcówkę e, wymowa nie ulega zmianie :

un ami – une amie,
przyjaciel - przyjaciółka

un député – une députée,
poseł - posłanka

un ému – une émue
wzruszony - wzruszona

3. Rzeczowniki / przymiotniki męskie zakończone na spółgłoskę w rodzaju żeńskim przyjmują końcówkę e. Wymawiamy wtedy tą spółgłoskę :

un commerçant – une comerçante,
handlowiec (kupiec) – handlowiec (kobieta)

un consultant – une consultante
konsultant - konsultantka

4. Końcówki niektórych rzeczowników/przymiotników  w rodzaju żeńskim ulegają :

Podwojeniu :

-et → -ette:
cadet - cadette
młodszy - młodsza

-en → -enne:
chien- chienne,
pies - suczka

chirurgien – chirurgienne,
chirurg – chirurg (kobieta)

-el → elle:
mensuel – mensuelle,
miesięczny - miesięczna

-on → onne:
bon – bonne,
dobry - dobra

con – conne
głupi - głupia

Udźwięcznieniu:

-f → -ve:
veuf – veuve
wdowiec - wdowa

Zmianie przyrostka;

-er → ère:
un étranger  - une étrangère,
cudzoziemiec - cudzoziemka

cher – chère,
drogi - droga

un infirmier – une infirmière
pielęgniarz - pielęgniarka

-eux → euse :
coûteux – coûteuse,
drogi (kosztowny) – droga (kosztowna)

amoureux – amourese
zakochany - zakochana

-eur → euse:
menteur – menteuse,
kłamca - kłamczucha

chanteur – chanteuse
piosenkarz - piosenkarka

-teur → trice:
un directeur – une directrice,
dyrektor - dyrektorka

un acteur – une actrice,
aktor - aktorka

un auditeur – une auditrice
słuchacz - słuchaczka

4. Niektóre rzeczowniki/przymiotniki nie zmieniają formy w rodzaju żeńskim. Odnosi się to często do nazw zawodów:

un amateur,
amator - amatorka

un vainceur,
zwycięzca - zwyciężczyni

un chef
szef - szefowa

Jak widaą, nie każdy polski rzeczownik/przymiotnik przyjmujący formę żeńską będzie ją przyjmował w języku francuskim i odwrotnie. Jednak stan ten ulega zmianie i coraz więcej nazw zawodów występujących po francusku do niedawna tylko w formie  męskiej przyjmuje rodzaj żeński. (un avocat – une avocate, adwokat - adwokatka).

5. Niektóre rzeczowniki zmieniają  postaą w formie żeńskiej:

un homme – une femme,
mężczyzna - kobieta

un père – une mère,
ojciec - matka

un fils – une fille
syn - córka