Future Continuous, angielski czas przyszły ciągły

Future Continuous - angielski czas przyszły ciągły

użycie:
przy czynnościach ciągłych w przyszłości, zaplanowanych czynnościach w przyszłości,czynnościach, które dzieją się zawsze w określonym czasie

zdanie twierdzące

podmiot (subject) + will (czasem używane \"shall\" dla pierwszej osoby l.pojedynczej i mnogiej) + be + czasownik (verb) z końcówką -ing

przykłady

Tomorrow at 10:00 I will be having a bath.
This time on Sunday we will be eating lunch.


zdanie pytające

-) pytanie ogólne

will (czasem używane \"shall\" dla pierwszej osoby l.pojedynczej i mnogiej) + podmiot (subject) + be + czasownik (verb) z końcówka -ing

przykłady

Will you be studing at this time tomorrow?
Shall we be waiting all night for him?

-) pytanie szczegółowe

Zaimek pytający (What, Where, etc.) + will (czasem używane \"shall\" dla pierwszej osoby l.pojedynczej i mnogiej) + podmiot (subject) + be + czasownik (verb) z koncowka -ing

przykłady

What will you be doing at this time tomorrow?
Where will they be sitting at dinner?

zdanie przeczące

podmiot (subject) + will (czasem używane \"shall\" dla pierwszej osoby l.pojedynczej i mnogiej) + not + be + czasownik (verb) w bezokoliczniku

will + not = won\'t
shall + not = shan\'t

przykłady

I shan\'t be dancing with anybody all night!
They won\'t be having quests all summer.
We shan\'t be waiting for him so long.