Future Simple użycie, angielski czas przyszły

Future Simple użycie - angielski czas przyszły

w przewidywaniach, przy decyzjach powziętych w czasie mówienia o nich, przy obietnicach,  groźbach, propozycjach, prośbach

zdanie twierdzące

podmiot (subject) + will (czasem używane \"shall\" dla pierwszej osoby l.pojedynczej i mnogiej)  + czasownik (verb) w bezokoliczniku

will, shall można skrócić do \'ll

przykłady

I will do it tomorrow.
It will rain heavily tonight.
Our team will lose.
I will teach him a lesson !


zdanie pytające

-) pytanie ogólne

will (shall) + podmiot (subject) + czasownik w bezokoliczniku

przykłady

Will you help me, please?
Will you come to my party tomorrow?

-) pytanie szczegółowe

Zaimek pytający (What, Where, etc.) + will (shall) + podmiot (subject) + czasownik w bezokoliczniku

przykłady

What will you do when they offer you a job?
When will winter start?


zdanie przeczące

podmiot (subject) + will (czasem używane \"shall\" dla pierwszej osoby l.pojedynczej i mnogiej) + not  + czasownik (verb) w bezokoliczniku

will + not = won\'t
shall + not = shan\'t

przykłady

I shan\'t do it myself without help !
You will not read that novel in one night.
They will not move to England next year.