Past Perfect Simple, czas przeszły dokonany, czas past perfect simple

Past Perfect Simple - czas przeszły dokonany

użycie:

dla przeszłej czynności, która zdarzyła się przed inną przeszłą czynnością, zdarzeniem


zdanie twierdzące

podmiot (subject) + had + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych lub z końcówką -ed dla czasowników regularnych

przykłady

I had given the dog some food before I went to work.
They had called me twice before they came to visit me.

zdanie pytające

-) pytanie ogólne

Had + podmiot (subject) + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych lub końcówką -ed dla czasowników regularnych

przykłady

Had they called before they come to visit you?
Had you eaten anything before you started working?


-) pytanie szczegółowe

Zaimek pytający (What, Where, etc.) + Had + podmiot (subject) + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych lub końcówką -ed dla czasowników regularnych

przykłady

What had you eaten before you went to work?
How many times had they called before they came to visit you?

zdanie przeczące

podmiot (subject) + had + not + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych lub końcówką -ed dla czasowników regularnych

had + not = hadn\'t

przykłady

I hadn\'t bought any presents before I went to the wedding.
We hadn\'t done any shopping before we arrived home.