Present Perfect Simple, angielski czas teraźniejszy dokonany prosty

Present Perfect Simple - angielski czas teraźniejszy dokonany prosty

użycie:

przy czynnościach w których czas trwania nie został podany lub jest nieistotny,
czynnościach, które zaczęły się w określonym czasie w przeszłości i trwały aż do teraz,
czynnościach które zaczęły sie w przeszłości i jeszcze się nie skończyły,
przeszłych czynnościach, które mają skutek w teraźniejszości

zdanie twierdzące

podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika \"to have\" (have/has) + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych ub koncówka -ed dla czasowników regularnych

III formę tworzymy:

-) czasownik regularny + -ed
worked, watched, talked, decided, opened

-) czasownik nieregularny w II formie ( czasowników nieregularnych trzeba nauczyą się na pamięą)

angielskie czasowniki nieregularne   pod tym linkiem znajdziesz większośą czasowników nieregularnych

Tom has already been to Spain.
I have seen that film.
She has worked hard all day.
The boys have broken the shop window.
They have never tried Italian food.

zdanie pytające

-) pytania ogólne

odpowiednia forma czasownika \"to have\" (have/has) + podmiot (subject) + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych lub końcówką -ed dla czasowników regularnych

Have you seen John today?
Have you already met John?

-) pytania szczegółowe

zaimek pytający (what, where, etc. ) + odpowiednia forma czasownika \"to have\" (have/has) + podmiot (subject) + czasownik verb w III formie dla czasowników nieregularnych lub koncówką -ed dla czasawników regularnych

What have you eaten today?
Where have you bought such a nice dress?
What has he done today?

-) zdanie przeczące

podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika \"to have\" (have, has) + not + czasownik (verb) w III formie dla czasowników nieregularnych lub z końcówką -ed dla czasowników regularnych

have + not = haven\'t
has + not = hasn\'t

przykłady

I haven\'t written the essay yet.
You haven\'t met the new teacher yet.
She hasn\'t been to USA yet.