Angielski Past Simple, czas past simple, czas przeszly dokonany

Czas Past Simple - czas przeszły dokonany

użycie:

-) przy czynnościach, które zaczęły i skończyły się w przeszłości w znanym czasie
-) przy czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej
-) przy czynnościach skończonych, które trwały przez jakiś okres czasu (w przeszłości)
-) do opowiadań
-) narracji

zdanie twierdzące:

PODMIOT (SUBJECT) + CZASOWNIK (VERB) w II formie dla czasowników nieregularnych lub końcówka -ed dla czasowników regularnych

II formę tworzymy:
-) czasownik regularny + -ed  przykłady:  worked, walked, watched
-) czasownik nieregularny w II formie (czasowników nieregularnych trzeba nauczyą się na pamięą)

Ważniejsze czasowniki nieregularne znajdują sie na stronie czasowniki nieregularne

przykłady:

buy - bought    I bought this car last year.
work - worked    You worked hard last week.
meet - met    She met the man 2 years ago.
speak - spoke    We spoke to him last night.

zdanie pytające

-) pytanie ogólne:

OPERATOR did +     PODMIOT ( SUBJECT ) + CZASOWNIK (VERB) w formie podstawowej

Did you buy this car last year?
Did she meet the man 2 years ago?

-) pytanie szczegółowe:

Zaimek pytający ( what, where, etc.) + operator did + podmiot ( subject ) + czasownik ( verb ) w formie podstawowej


When did you buy this car?
When did she meet that man?

-) zdanie przeczące

podmiot ( subject ) + did + not + czasownik ( verb ) w formie podstawowej

did + not = didn\'t

We didn\'t know each other 5 years ago.
They didn\'t go there by car.
He didn\'t help his mother to prepare the party.