Present Simple, czas teraźniejszy prosty, czas present simple

Czas Present Simple - czas teraźniejszy prosty

użycie:

-) gdy mówimy o faktach i stanach niezmiennych, ogólnych prawdach i prawach natury;
-) o zwyczajach,przyzwyczajeniach, gustach, wskazówkach;
-) czynnościach odbywających sie regularnie, rozkładach jazdy, grafikach;
-) w recenzjach np. filmów - aby streścią przebieg wydarzeń

budowa:

zdanie twierdzące:

PODMIOT (SUBJECT) + CZASOWNIK (VERB) W FORMIE PODSTAWOWEJ LUB Z KO??CÓWKÄ? \"S\" LUB \"ES\" W 3 OS. LP.

gdy czasownik zakończony jest na: -ss, -o, -ch, -x, -sh dodajemy \"es\" np. watch - watches, go-goes
gdy czasownik zakończony jest na -y, to \"y\" przed dodaniem \"es\" zamienia się w \"i\", np. copy-copies
gdy czasownik zakończony jest na samogłoskę + \"y\" w 3 os. lp. dodajemy samo \"s\", np. say-says

przykłady:

 I watch TV  We watch TV
 You watch TV  You watch TV
 He watches TV  
 She watches TV  They watch TV
 It watches TV  


zdanie pytające:

A) ogólne:

OPERATOR (DO lub DOES w 3 os lp.) + PODMIOT(SUBJECT)+CZASOWNIK(VERB) w formie podstawowej

przykłady:

Does he like ice-cream?
Do you live in Poland?
Do they speak German?

B) szczegółowe:

ZAIMEK PYTAJÄ?CY (WHAT, WHERE, ETC.) + OPERATOR(DO lub DOES w 3 os.lp.) + PODMIOT(SUBJECT) + CZASOWNIK(VERB)w formie podstawowej

przykłady:

What films do you like?
Where do you work?
What time do you get up in the morning?

zdanie przeczące
:

PODMIOT(SUBJECT) + OPERATOR(DO lub DOES dla 3 os.lp.) + NOT+CZASOWNIK(VERB)w formie podstawowej          

powszechnie stosowane skróty:     

do + not = don\'t
does + not = doesn\'t

przykłady:    

I don\'t like spaghetti.
He doesn\'t work here.
They don\'t spend holidays abroad.
We don\'t think it\'s a good idea.