Przedimki, rodzajniki, przedimek określony, przedimek nieokreślony

Przedimki dzielimy na: przedimki określone i przedimki nieokreślone

Przedimek określony \"the\"

Przedimek nieokreślony \"a\" - gdy wyrazy zaczynają się od spółgłoski i \"an\" gdy wyrazy zaczynają się od samogłoski 

 

 Rzeczowniki  Liczba  jakiś (dowolny) element zbioru  konkretny element zbioru
 np. (po polsku): jakiś, jakaś, jakieś, jacyś  np. (po polsku): ten, ta, te, ci

 policzalne 

 pojedyńcza           a / an

 She has a car and a bike.

 He has eaten an apple.  

  the

 The car she has is old.

 Buy me the book we saw yesterday.

 mnoga nie używamy przedimka

 They sell cars and bikes.

 They like to eat apples. 

 The roses I have are red.

 I didn\'t like the students we meet last night. 

 niepoliczalne  pojedyńcza

 My car runs on gas.

 My neighbour uses coal.

 Pass me the sugar please.

 I tasted the milk. 

 mnoga   rzeczowniki niepoliczalne nie tworzą liczby mnogiej