Zaimki, zaimek osobowy, zaimek dzierzawczy

Zaimki możemy podzielią na: zaimki osobowe i zaimki dzierżawcze

zaimki osobowe to: me, you, him, her, us, you, them

zaimki dzierżawcze to: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

 

Zaimek osobowy przykłady:

Podmiot   zaimek osobowy przykłady 
 I  me  Mary loves me. Look at me. John spoke to me.
 You  you  Mary loves you. Look at you. John spoke to you.
 He  him  Mary loves him. Look at him. John spoke to him.
 She  her  Mary loves her. Look at her. John spoke to her.
 We  us  Mary loves us. Look at us. John spoke to us.
 You  you  Mary loves you. Look at you. John spoke to you.
 They  them  Mary loves them. Look at them. John spoke to them.

 

Zaimek dzierżawczy przykłady: 

Podmiot   zaimek dzierżawczy
przykłady 
 I  mine  This is my dog. This dog is mine.
 You  yours  This is your cat. This cat is yours.
 He  his  This is his dog. This dog is his.
 She  hers  This is her dog. This dog is hers.
 It   ---  This is its leg. ---   
 We  ours  This is our dog. This dog is ours.
 You  yours  This is your dog. This dog is yours. 
 They  theirs  This is their cat. This cat is theirs.