Czasowniki nieregularne, angielskie czasowniki nieregularne online z angielskiego

FORMA PODSTAWOWA

 II FORMA (past simple) 

 III FORMA (past participle)

 Tłumaczenie

 arise

 arose

 arisen

 wynikać, pojawiać się

 awake

 awoke

 awoken

 budzić się

 be

 was

 been

 być

 bear

 bore

 borne

 nosić, rodzić, znosić, unosić

 beat

 beat

 beaten

 bić, uderzać

 become

 became

 become

 zostawać, stawać się

 befall

 befell

 befallen

 przytrafić się, spotykać

 begin

 began

 begun

 zaczynać, zacząć

 behold

 beheld

 beheld

 zobaczyć, ujrzeć

 bend

 bent

 bent

 pochylić się, zgiąć się

 beset

 beset

 beset

 dręczyć, prześladować

 bet

 bet

 bet

 zakładać się

 bind

 bound

 bound

 związać, przywiązywać

 bind

 bound

 bound

 oprawić

 bite

 bit

 bitten

 gryźć, kąsać, ugryźć

 bleed

 bled

 bled

 krwawić

 blow

 blew

 blown

 dmuchać, wiać

 break

 broke

 broken

 tłuc, połamać

 breed

 bred

 bred

 hodować, rozmnażać się

 bring

 brought

 brought

 przyprowadzać

 bring

 brought

 brought

 przynosić

 build

 built

 built

 budować

 burn

 burnt

 burnt

 palić, spalać się

 burst

 burst

 burst

 rozrywać, pęknąć

 buy

 bought

 bought

 kupować

 can

 could

 been

 móc

 cast

 cast

 cast

 rzucać, rozdzielić role

 catch

 caught

 caught

 łapać, chwytać

 choose

 chose

 chosen

 wybierać, postanowić

 come

 came

 come

 przychodzić, nadchodzić

 cost

 cost

 cost

 kosztować

 creep

 crept

 crept

 skradać się, pełzać

 cut

 cut

 cut

 kroić, ciąć

 dig

 dug

 dug

 kopać

 do

 did

 done

 robić

 draw

 drew

 drawn

 rysować

 dream

 dreamt

 dreamt

 śnić, marzyć

 drink

 drank

 drunk

 pić

 drive

 drove

 driven

 jechać, podróżować

 dwell

 dwelt

 dwelt

 przebywać, zamieszkiwać

 eat

 ate

 eaten

 jeść

 fall

 fell

 fallen

 upaść, obniżać się

 feed

 fed

 fed

 karmić, zasilać

 feel

 felt

 felt

 czuć, odczuwać

 flee

 fled

 fled

 uciekać, umykać

 fling

 flung

 flung

 rzucać, cisnąć

 fly

 flew

 flown

 lecieć

 forbid

 forbade

 forbidden

 zakazywać, zabraniać

 forecast

 forecast

 forecast

 przewidywać

 forget

 forgot

 forgotten

 zapominać

 forgive

 forgave

 forgiven

 wybaczać, przebaczać

 forsake

 forsook

 forsaken

 porzucać, opuszczać

 freeze

 froze

 frozen

 zamarzać, zamrażać

 get

 got

 got

 dostać, podać, robić się

 give

 gave

 given

 dawać, wydawać, organizować

 go

 went

 gone

 iść

 grind

 ground

 ground

 kruszyć, miażdżyć, rozdrabniać

 grind

 ground

 ground

 ostrzyć

 hang

 hung

 hung

 wisieć, zwisać

 hang

 hanged

 hanged

 powiesić, zawieść

 have

 had

 had

 mieć, posiadać

 hear

 heard

 heard

 słyszeć, usłyszeć, rozpatrywać

 hide

 hid

 hidden

 schować, ukryć, skrywać

 hit

 hit

 hit

 uderzyć, ugodzić

 hold

 held

 held

 trzymać, utrzymać

 hurt

 hurt

 hurt

 skrzywdzić, zranić, sprawiać

 keep

 kept

 kept

 zatrzymać, zachowywać

 kneel

 knelt

 knelt

 klęczeć

 know

 knew

 known

 wiedzieć, znać

 lay

 laid

 laid

 kłaść, położyć, ułożyć

 lead

 led

 led

 prowadzić, objąć prowadzenie

 lean

 leant

 leant

 skłonić się, opierać, przechylić

 leave

 left

 left

 pożegnać, odejść, wychodzić

 lend

 lent

 lent

 pożyczać (komuś), udzielać

 let

 let

 let

 pozwolić, wpuścić, puścić

 lie

 lay

 lain

 kłamać, leżeć

 light

 lit lighted

 lit lighted

 zapalać, oświetlać

 lose

 lost

 lost

 stracić, gubić, przegrać

 make

 made

 made

 produkować, robić, wytwarzać

 may

 might

 ----

 móc

 mean

 meant

 meant

 znaczyć, oznaczać, mieć na myśli

 meet

 met

 met

 spotkać się

 mistake

 mistook

 mistaken

 pomylić

 mow

 mowed

 mown

 kosić

 must

 had to

 had to

 musieć

 pay

 paid

 paid

 płacić

 put

 put

 put

 kłaść, wsadzić

 quit

 quit

 quit

 zrezygnować

 read

 read

 read

 czytać

 rid

 rid

 rid

 oczyścić, uwalniać

 ride

 rode

 ridden

 jeździć konno

 ring

 rang

 rung

 dzwonić

 rise

 rose

 risen

 rosnąć, wzrastać

 run

 ran

 run

 biec

 saw

 sawed

 sawn

 piłować, rżnąć

 say

 said

 said

 mówić

 see

 saw

 seen

 widzieć

 seek

 sought

 sought

 szukać, aportować

 sell

 sold

 sold

 sprzedawać

 send

 sent

 sent

 wysyłać

 set

 set

 set

 ustawić, przygotowywać

 sew

 sewed

 sewn

 szyć

 shake

 shook

 shaken

 trząść, wstrzćsnąć

 shear

 sheared

 shorn

 strzyc

 shed

 shed

 shed

 rozsiewać, lać, rozlać

 shine

 shone

 shone

 świecić, zabłysnąć

 shoe

 shod

 shod

 obuć

 shoot

 shot

 shot

 wystrzelić, strzelać

 show

 showed

 shown

 pokazywać

 shrink

 shrank

 shrunk

 kurczyć się

 shut

 shut

 shut

 zamykać

 sing

 sang

 sung

 śpiewać

 sink

sang

 sung

 tonąć

 sit

 sat

 sat

 siadać

 slay

 slew

 slain

 zabijać, powalać

 sleep

 slept

 slept

 spać

 slide

 slid

 slid

 ślizgać się, pośliznąć się

 sling

 slung

 slung

 zawieszać, podwieszać

 slit

 slit

 slit

 rozciąć, poderżnąć

 smell

 smelt

 smelt

 pachnieć

 sow

 sowed

 sown sowed

 siać, zasiać, wysiewać

 speak

 spoke

 spoken

 mówić

 speed

 sped

 sped

 pędzić, spieszyć się

 spell

 spelt

 spelt

 przeliterować

 spend

 spent

 spent

 spędzać czas, wydawać

 spill

 spilt

 spilt

 rozlewać

 spin

 spun

 spun

 wirować, obracać się

 spit

 spat

 spat

 pluć, napluć

 split

 split

 split

 dzielić, rozczepiać

 spoil

 spoilt

 spoilt

 psuć, uszkadzać, zepsuć

 spread

 spread

 spread

 rozkładać, rozciągać

 spring

 sprang

 sprung

 sprężynować, skakać

 stand

 stood

 stood

 stać, znosić, tolerować

 steal

 stole

 stolen

 kraść

 stick

 stuck

 stuck

 przykleić, przybić, nakleić

 sting

 stung

 stung

 kłuć, użądlić

 stink

 stank

 stunk

 cuchnąć, śmierdzieć

 stride

 strode

 stridden

 kroczyć, przekroczyć

 strike

 struck

 struck

 strajkować, walić, uderzać

 strive

 strove

 striven

 dążyć do czegoś, usiłować

 swear

 swore

 sworn

 klnćć, przeklinać

 sweep

 swept

 swept

 zamiatać

 swell

 swelled

 swollen

 spuchnćć, napuchnćć, obrzęknćć

 swim

 swam

 swum

 pływać

 swing

 swung

 swung

 huśtać się, kołysać się

 take

 taken

 taken

 wzićć, brać, zabrać

 teach

 taught

 taught

 nauczać, uczyć (kogoś)

 tear

 tore

 torn

 drzeć, rwać

 tell

 told

 told

 mówić, opowiadać, powiedzieć

 think

 thought

 thought

 myśleć, rozmyślać

 throw

 threw

 thrown

 rzucać

 thrust

 thrust

 thrust

 pchać, dźgać, atakować

 tread

 trod

 trodden

 stćpać, deptać, chodzić po czymś

 wake

 woke

 woken

 budzić się, ożywiać

 wear

 wore

 worn

 mieć na sobie, ubierać, nosić

 weave

 wove

 woven

 splatać, tkać, wplatać

 weep

 wept

 wept

 płakać

 wet

 wet

 wet

 zwilżać

 win

 won

 won

 wygrać

 wind

 wound

 wound

 zwijać, owijać, nawijać

 wring

 wrung

 wrung

 wyciskać, wykręcać

 wring

 wrung

 wrung

 ściskać czyjeś ręce

 write

 wrote

 written

 pisać